Coaching in de klas

"De ruimte om te denken en te doen is beperkt, omdat we niet weten dat ze er is. En omdat we niet weten dat wat we niet weten, zijn wij niet in staat te veranderen totdat we weten dat ons niet-weten ons denken en doen beperkt." - Covey

Coaching in de klas

Sinds de regering het Passend Onderwijs heeft ingevoerd, signaleren veel reguliere basisscholen ondersteuningsbehoefte voor ‘zorgleerlingen’. Kirsten Kids & COaching kan deze kinderen de individuele aandacht, begeleiding en ondersteuning bieden die zij nodig hebben en verdienen.

Kirsten kan een ‘zorgleerling’ begeleiding en ondersteunen bij het aanpakken van bepaalde hulpvragen en leerdoelen, zoals:

 • Gedragsproblemen
 • Zelfbeeldproblemen
 • Omgaan met emoties
 • Groeien in sociale vaardigheden
 • Zelfvertrouwen en/of vertrouwen in anderen
 • Het verwerken van emotionele ervaringen of verdriet
 • Hulpvragen omtrent pesten (zelf pester zijn of gepest worden)
 • Huiswerkplanning/-begeleiding
 • Hulpvragen in hoog sensitiviteit 
 • Vertrouwen in eigen veerkracht
 • Het opdoen van nieuwe inzichten m.b.t. sociale situaties, zoals bewustwording gedrag en handelen in een groep.
 • Bewustwording rol in de groep

Tijdens het traject neemt Kirsten contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en de betreffende leerkracht. Mogelijk worden er klassenobservaties afgenomen en zou KK&C kunnen aansluiten bij een zorgoverleg. Daarnaast is er altijd ruimte om vragen en ervaringen met de leerkracht te bespreken. Dit wordt uiteraard nooit zonder toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) uitgevoerd.

Coaching in de klas