Over Kirsten

"Mijn droom is om bij te dragen aan het geluksgevoel van uw kind! "
- Kirsten van de Werp

Van coaching naar persoonlijke groei!

"Tien jaar geleden begon ik met werken binnen de kinderopvang. Ik herinner mijn motivatie als de dag van gisteren: kinderen ‘zien’ en ‘verstaan’. Ik blijf het wonderbaarlijk vinden hoe kinderen, zo jong als ze zijn, op zó veel manieren weten te ‘spreken’ en ons zodoende al veel duidelijk kunnen maken. Zolang wij maar blijven kijken en volgen... Ik heb het altijd een uitdaging gevonden om ieder kind zoals hij of zij is, in hulpvragen te begeleiden en ondersteunen.

In die tijd signaleerde ik hulpvragen en ondersteunings- en begeleidingsbehoeften bij kinderen waarin ik nog niet optimaal kon voorzien, terwijl ik dit wel heel graag wilde. Daarom besloot ik mij verder te specialiseren. 

In de opleiding Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief aan de Hogeschool Utrecht heb ik de specialisatie Generalistisch Jeugdwerker gevolgd en mij hiermee verdiept als kindercoach. Ter verduidelijking: het antwoord op een hulpvraag kan ik niet op een briefje meegeven (was het soms maar zo simpel). Wel kan ik middelen, handvatten en tools aanreiken waardoor een kind zich (weer) competent, veerkrachtig, gelukkig en ontspannen kan voelen. Het doel is dat kinderen weer zelfstandig verder kunnen, daar waar ze eerder dachten (of ervaarden) ‘klem’ te lopen. Van coaching naar persoonlijke groei! "
- Kirsten van de Werp.


KK&C in het kort

Kirsten Kids & COaching begeleidt en ondersteunt kinderen op sociaal- en emotioneel gebied vanuit ieders unieke coaching behoefte. Dit leidt tot positieve verandering in het gedrag van het kind, waardoor hij/zij zich prettiger zal voelen.

Kirsten is een pedagoog die zich heeft gespecialiseerd als kindercoach middels de specialisatie Generalistisch Jeugdwerker. Zij is ervan overtuigd dat ieder kind competent is: bij Kids & COaching staat het opdoen van nieuwe inzichten en vaardigheden vanuit eigen kracht centraal.

Door middel van passende begeleiding doet uw kind met de opgedane kennis nieuwe inzichten op, waarmee nieuwe vaardigheden eigen gemaakt kunnen worden. De vraag is niet: wat kun je niet?, maar: wat kun je wel? De term ‘omdenken’ is dan ook een vertrouwd begrip.

Daarbij brengt KK&C samen met u de situatie van uw kind in kaart. We analyseren de situatie binnen het gezin, op school, op de eventuele buitenschoolse opvang en bij andere omgevingsfactoren die deel uitmaken van zijn of haar systeem.

Met de opgedane informatie kunnen interventies passend op uw kind zijn/haar behoefte aangeboden worden en vergroten wij succeservaringen binnen de opvoedingscontext. Daarin is uiteraard ruimte om opvoedvragen door te spreken en ook gewenste en passende interventies te bespreken. Ook kan er tijdens een consult aandacht besteed worden aan verwerking of de gevolgen van emotionele gebeurtenissen, zodat het kind zich vanuit eigen kracht verder kan ontwikkelingen en zich weer gelukkig kan voelen!

Over ons