Werkwijze

Als we iets willen veranderen aan een kind, moeten we ons eerst afvragen of het niet iets is wat we beter kunnen veranderen aan onszelf.
– Carl Jung

Iedere opvoedsituatie is anders, complex en daarnaast continu veranderlijk. Daarom richt Kirsten Kids & Coaching zich op samenwerking en dialoog met én tussen alle direct betrokkenen.

Meestal zijn twee tot vijf afspraken voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor ouder en kind weer verder kunnen. Bij complexere vraagstukken zijn meer sessies nodig. Het kan voorkomen dat coaching niet voldoende past bij de hulpvraag van uw kind. In dat geval zal Kirsten u adviseren over passende hulp en u eventueel op weg helpen door u in contact te brengen met zorginstellingen, specialisten en hulpverleners uit haar netwerk.


Kennismaking

In het kennismakingsgesprek krijgt u meer informatie over een coachingstraject bij Kirsten Kids & COaching. We brengen de hulpvraag en omgevingscontext van uw kind in kaart en bespreken wat Kirsten voor uw kind en u kan betekenen. Ook wordt in dit gesprek de investering in kaart gebracht, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Kennismaking

Oefeningen

Oefeningen

Na het kennismakingsgesprek start het coachingstraject. Tijdens het traject onderhoudt Kirsten goed contact met de ouder(s)/verzorger(s) en eventueel met een contactpersoon vanuit school. Het vertrouwen van uw kind staat centraal. Daarom wordt na elke sessie een beknopte terugkoppeling gegeven over de vooruitgang. Ook worden de afgesproken oefeningen omschreven. Het is van groot belang dat het kind ook buiten de sessies optimale steun, vertrouwen en de ruimte krijgt (vanuit het gezin, school, etc.) om nieuwe inzichten en vaardigheden te kunnen en mogen verwerken en toepassen.


Observaties (optioneel)

Tijdens een coachingstraject kan het waardevol zijn om een observatie in te plannen. Dit kan thuis of op school (of daar waar de hulpvraag zich afspeelt) plaatsvinden. Na een observatie kunnen nieuwe handvatten geboden worden die aansluiten bij de omgeving en mogelijkheden van het kind.

Observaties (optioneel)

Evaluatie

Evaluatie

Aan het eind van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats. ‘Hoe is het traject ervaren?; Hebben zowel u als uw kind de aangeboden handvatten in beeld?; Wat is er nog nodig voor de toekomst?’ zijn vragen die tijdens dit gesprek beantwoord worden. Zes weken na het evaluatiegesprek volgt een telefonische evaluatie over de voortgang van het kind.