Ervaringen

'Positieve verandering met de week'

"Mijn zoon is 11 jaar en heeft een vorm van autisme. Het ging even niet zo lekker met hem op school... ik zag dat hij hulp nodig had. Hij worstelde met reageren in sociaal/ emotionele situaties.

Hij reageerde dan altijd met heel veel woede en je zag gewoon de worsteling in zichzelf. Ik wist dat ik als moeder hem hierin niet optimaal zou kunnen helpen. Toen kwam ik via via terecht bij Kirsten.

Ik heb haar de situatie voorgelegd en ze gaf aan dat zij hier zeker in wilde helpen. Mijn zoon heeft meerdere sessies met Kirsten gehad. Hij heeft van haar de handvaten gekregen om om te gaan met voor hem oh zo moeilijke situaties.

Als moeder zag ik de positieve verandering met de week. Er was veel contact zowel met meester in de klas als met mij als moeder. Het gaat vandaag de dag echt veel beter met mijn zoon.

Ik ben Kirsten heel dankbaar voor de grote verandering in het gedrag van mijn zoon. Hij is zoveel rustiger en dit heeft ook rust gebracht in mijn gezin. Mijn zoon kan nu met alle vertrouwen in zichzelf naar het voortgezet onderwijs straks.

Het is soms moeilijk om als moeder te zeggen dat je hulp nodig hebt, maar ik weet nu dat dit helemaal niet erg is en het beste besluit is wat ik ooit heb genomen".

- Ouder, 11 jaar