Werkwijze

Bij vragen over opvoeding, gedrag of de ontwikkeling van jouw kind kan het heel fijn zijn om op een laagdrempelige manier ondersteuning te krijgen. Misschien zit jouw kind al enige tijd niet zo lekker in zijn vel of maak je je zorgen om zijn of haar gedrag. Coaching is een laagdrempelige, praktische en vaak kortdurende vorm van ondersteuning.

Zonder verwijzing kun je vrijblijvend contact op nemen om een beeld te krijgen van het coachingstraject. 

Kennismaking

In het kennismakingsgesprek leer ik jullie graag kennen en geef ik meer informatie over een coachtraject. We brengen de hulpvraag en omgevingscontext van het kind in kaart en bespreken wat ik voor het kind en jou als ouder of leerkracht kan betekenen. In dit gesprek licht ik toe hoe het coachtraject er uit zou zien en stemmen wij af of dit past voor jullie. Is er een klik? Dan zal ik nader een voorstel van het coachtraject in kaart brengen waar jullie vrijblijvend over kunnen nadenken!

Coaching

We hebben een klik! Na het kennismakingsgesprek start het coachingstraject. Tijdens het traject onderhoud ik goed contact met de ouder(s)/verzorger(s) of eventueel met een contactpersoon vanuit school. Het vertrouwen van het kind staat centraal. Daarom wordt na elke sessie een beknopte terugkoppeling gegeven over de vooruitgang. Ook worden de afgesproken oefeningen of opdrachten omschreven. Het is van groot belang dat het kind ook buiten de sessies optimale steun, vertrouwen en de ruimte krijgt (vanuit het gezin, school, etc.) om nieuwe inzichten en vaardigheden te kunnen en mogen verwerken en toepassen.

Observaties (optioneel)

Tijdens een coachingstraject kan het waardevol zijn om een observatie in te plannen. Dit kan thuis of op school (of daar waar de hulpvraag zich afspeelt) plaatsvinden. Na een observatie kunnen nieuwe handvatten geboden worden die aansluiten bij de omgeving en mogelijkheden van het kind. Dit zou helpend kunnen zijn voor een nog beter inzicht op het gedrag van het kind waarmee ik de coaching passender kan aanbieden en ik daarmee praktische tips en concrete tools kan aanreiken.

Evaluatie

Aan het eind van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats. 'Hoe voelen jullie bij je de afronding? 'Is er nog iets nodig?; Wat is er nog nodig voor de toekomst?’ zijn vragen die tijdens dit gesprek beantwoord worden. Zes weken na het evaluatiegesprek neem ik nogmaals telefonisch contact op over de voortgang na het coachtraject.